pl. Anzahl der Familienmitglieder (ilość członków rodziny na utrzymaniu)