Pismo podobozu HASAG-Leipzig skierowane do działu politycznego w KL Buchenwald. Wraz z pismem przewodnim przekazano także formularze osobowe i karty z kartoteki nowo przybyłych więźniów z Auschwitz.