Jak wynika z tego pisma z Groß-Rosen do KL Buchenwald, można było przesyłać akta personalne więźniów i karty przydziału do pracy.