W tym piśmie administracja zarządzająca pieniędzmi więźniów z KL Buchenwald, prosi o zezwolenie na zaklejenie niepotrzebnych już kart rachunkowych, gdyż karty te powinny być dalej wykorzystane.