Ponieważ z upływem lat wojny papier stawał się coraz bardziej deficytowym materiałem, Wydział D WVHA, odpowiedzialny za zarządzanie obozami koncentracyjnymi, kontrolował aby nie drukowano niepotrzebnych dokumentów. W październiku 1943 roku obóz KL Ravensbrück nie otrzymał pozwolenia na druk kart magazynu z odzieżą.