Szczególnie karty ze szpitala obozowego były często używane do innych celów. Dla przykładu karty numerowe więźniarek z podobozów administrowanych przez KL Buchenwald zapisywano na kartach szpitalnych (Revierkarte).