Pismo dowódcy Wydziału D,  Glücka z 4 lutego 1944 roku skierowane do wszystkich komendantów obozów, dotyczące korzystania z KL-formularzy.