Po krzyżach belkowych, które  znajdują się w lewym dolnym rogu tej karty, sporządzonej przez kancelarię obozową można rozpoznać, że Francuz Henri Thiebaut zmarł w Dachau. Widać tu zarówno ręcznie narysowany, jak i postawiony pieczątką krzyż belkowy. Nie wiadomo, dlaczego data śmierci została zapisana dwukrotnie.