W sierpniu 1944 roku Polka Niusia Pleczowska została przeniesiona z podobozu Buchenwaldu HASAG-Leipzig do Auschwitz. Po przeniesieniu jej kartę personalną więźnia przekreślono.