Już w czasie wojny, działające w obozach koncentracyjnych wydziały polityczne, zauważyły dużą ilość błędnie zapisywanych nazwisk i dlatego utworzono system tzw. odnośników. W KL Buchenwald została na przykład wystawiona karta referencyjna na nazwisko Anna Kopankowa. Karty referencyjne poznajemy po takiej właśnie pieczątce i niewielu zapisanych na nich informacjach. Na siedmiu dokumentach z KL Buchenwald zachowanych w Arolsen Archives na nazwisko Anna Kopankowa, znajdują się trzy sposoby zapisu jej nazwiska (Kabankowa, Kopankowa i Konopakowa).