Po wojnie, na niektórych kartach naniesiono po angielsku adnotacje, które wskazywały na inne warianty pisowni nazwiska. Dopiski „See Schwartz = zob. Schwartz” i „see Schvartz = zob. Schvartz” na karcie personalnej więźnia dobitnie świadczą o tym, że dokumenty dotyczące Tibora Schwarza są dostępne także pod nazwiskiem Schwartz i Schvartz.