Ta karta rzeczy osobistych więźnia („Effektenkarte”) z KL Buchenwald pokazuje, jak łatwo mogło dojść do powstania pomyłek na historycznych dziś dokumentach. Według osobistego podpisu polski więzień nazywał się Feliks Grossman. W pierwszej rubryce polski Feliks stał się niemieckim Felixem. W nazwisku najpierw błędnie zapisano podwójne n, które następnie zostało ręcznie skreślone. Zdecydowana większość pomyłek w zapisach jest zbierana przez system alfabetyczno-fonetyczny stworzony i używany w ITS. Dzięki temu wszystkie karty referencyjne do dokumentów na temat Feliksa Grossmana zostały zgromadzone w jednym miejscu, niezależnie od pisowni jego imienia i nazwiska.