powrót do strony startowej

Nota prawna / Ochrona danych

Dostawca interaktywnego przewodnika e-Guide

Arolsen Archives
International Center on Nazi Persecution
Große Allee 5 – 9
34454 Bad Arolsen
Niemcy

Telefon: +49 (5691) 629-0
Fax: +49 (5691) 629-501

E-Mail: email@arolsen-archives.org
Internet: www.arolsen-archives.org

 

Osoba uprawniona do reprezentowania

Floriane Azoulay, Arolsen Archives

Kontakt z redakcją interaktywnego przewodnika e-Guide pod adresem mailowym eguide@arolsen-archives.org. Jesteśmy otwarci na informacje od Państwa na temat dokumentów, które także w przyszłości chętnie włączymy do opisów!

 

Kierownictwo projektu
Dr. Henning Borggräfe, Arolsen Archives

Koordynacja projektu i koncepcji, badania naukowe i teksty
Christiane Weber, Arolsen Archives
Dr. Kerstin Hofmann, Arolsen Archives

Koncepcja i projekt strony internetowej
finedesign, Berlin

Projekt aplikacji i programowanie (TYPO3), Berlin
Online Now! GmbH, Berlin

Korekta i redagowanie tekstów
Mathis Eckelmann, Berlin
Olga Goseberg, Arolsen Archives
Nathalie Letierce-Liebig, Arolsen Archives
Anna Meier-Osiński, Arolsen Archives
Valentine Meunier, Berlin
Małgorzata Przybyła, Arolsen Archives
Anne-Marie Wilm, Arolsen Archives

Tłumaczenia
fine Expression, Darmstadt
Home of Translation, Monachium
Jessica Spengler, Brighton
Toptranslation, Hamburg

 

Podziękowania

e-Guide został opracowany dzięki połączeniu wiedzy ekspertów działających zarówno na płaszczyźnie krajowej jak i międzynarodowej. Składamy zatem wielkie podziękowania licznym partnerom z miejsc pamięci, archiwów, inicjatyw upamiętnienia i zespołów roboczych, a także naukowcom i lokalnym badaczom – za to, że podzielili się swoją wiedzą i byli otwarci na nasze pytania.

Ponadto, kierownictwo projektu dziękuje pracownikom Arolsen Archives, którzy w dużej mierze i w znacznym stopniu przyczynili się do powodzenia tego projektu. Bez nich ten e-Guide nie byłby dzisiaj tym, czym jest.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Zapewniamy, że starannie sprawdzamy zawartość strony, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za treści linków zewnętrznych. Za treść podlinkowanych stron odpowiedzialność ponosi wyłącznie ich operator.

Dokumenty na tej stronie pochodzą w większości z Arolsen Archives, w przypadku wszystkich innych dokumentów Arolsen Archives posiadają pozwolenie na publikację. Zdjęcia te są odpowiednio oznakowane. Użytkowanie wszystkich zdjęć na tej stronie przez osoby trzecie jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody Arolsen Archives.

 

Wytyczna dotycząca danych

e-Guide zawiera wrażliwe dane zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób. Mogą to być dane takie jak: przynależność religijna, pochodzenie, stan zdrowia, orientacja seksualna, światopogląd, członkostwo w związkach zawodowych i partiach politycznych, a także wpisy do rejestru karnego.

Z interaktywnego przewodnika e-Guide można korzystać na tych samych zasadach, jakie obowiązują podczas wizyty w archiwum w Bad Arolsen. Zostały one ustanowione przez Międzynarodową Komisję, czyli najwyższe gremium kierownicze Arolsen Archives i nie odpowiadają prawu archiwalnemu Niemiec ani żadnego innego kraju (tutaj znajdą Państwo bardziej szczegółowe informacje na temat zasad ochrony danych obowiązujących w Arolsen Archives).

 

Polityka prywatności zgodnie z § 13 ust. 1 niem. Ustawy Telekomunikacyjnej (TMG)

Dziękujemy za zainteresowanie naszym interaktywnym przewodnikiem e-Guide Arolsen Archives i odwiedzenie naszej strony internetowej.

Ochrona i bezpieczeństwo danych podczas korzystania z naszej strony internetowej są dla nas bardzo ważne. Z tego względu chcemy poinformować, które z Państwa danych osobowych zapisujemy podczas odwiedzin na naszej stronie i do jakich celów są one wykorzystywane. Wejście na stronę internetową jest możliwe bez podawania danych osobowych. Zwykle przechowywane są tylko dane dostępowe bez odniesienia do osoby. Jeśli istnieje możliwość podawania danych osobowych, to odwiedzający stronę podaje je dobrowolnie. Przechowywane dane osobowe są zbierane i wykorzystywane wyłącznie do celu podanego przed wejściem na stronę.

Oprócz tej wtyczki do przeglądarki, czy samej przeglądarki na urządzeniach mobilnych, można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link: