Suche
Logo Arolsen Archives International Center on Nazi Persecution

e-Guide Międzynarodowego Centrum Badań Prześladowań Nazistowskich Arolsen Archives

Arolsen Archives to Międzynarodowe Centrum Badań Prześladowań Nazistowskich, w którego archiwum przechowywane są dokumenty dotyczące prześladowań ludzi przez nazistowskie Niemcy oraz dokumenty dotyczące osób ocalałych. W jego zasobach przechowuje się dokumenty dotyczące więźniów obozów koncentracyjnych, osób cywilnych zmuszonych do wykonywania robót przymusowych na rzecz okupanta oraz powojennej rejestracji osób przemieszczonych (Displaced Persons, DPs). Na podstawie ponad 30 milionów dokumentów można dzisiaj udzielać informacji na temat ponad 17,5 miliona osób. Wielu kart z tych kartotek i formularzy nie da się jednak zrozumieć na podstawie samych zawartych w nich informacji; do ich zrozumienia konieczna jest ogólna wiedza – i tę przekazuje nasz e-Guide.

e-Guide dostępny jest w pięciu wersjach językowych: w całości w języku angielskim i niemieckim, a wybrane opisy dokumentów w języku rosyjskim, polskim i francuskim. Zwracamy również uwagę, że e-Guide jest przeznaczony do użytku na komputerach stacjonarnych, laptopach i tabletach. Można z niego korzystać także za pomocą smartfonów, ale zalecamy korzystanie z e-Guide na komputerze stacjonarnym.

e-Guide porządkuje dokumenty zachowane w Arolsen Archives i wpisuje je w kontekst ich tworzenia. Najważniejsze są tu tzw. indywidualne dokumenty, a więc karty z kartotek i formularze wystawiane dla poszczególnych osób. W przeciwieństwie do większości wykazów nazwisk, dokumenty te są trudne do zrozumienia bez zapoznania się z szerszym kontekstem. W naszym e-Guide każdy z tych dokumentów jest opisany według schematu złożonego z pięciu zasadniczych pytań: kto, kiedy, dlaczego, jak i do czego używał tych kart i formularzy. Na jednym przykładowym dokumencie zostały dodatkowo interaktywnie objaśnione zarówno pojedyncze rubryki, jak i skróty oraz znaki. Dzięki zamieszczonym linkom można też wyświetlić wiele innych ogólnych informacji. Użytkownicy mogą w ten sposób samodzielnie decydować, na ile chcą się zagłębić w tę tematykę oraz do których obszarów dokumentu przeczytać objaśnienia.

 

Mimo że Arolsen Archives posiada bardzo bogate zasoby, to niestety nie zgromadzono w nim wszystkich dokumentów dla wszystkich osób prześladowanych w czasach rządów niemieckich narodowych socjalistów. Często zdarzało się, że podczas wojny dokumenty ulegały zniszczeniu wskutek bombardowań lub pożarów, a pod koniec wojny były świadomie niszczone albo ukrywane. Przekazywany materiał zawsze wykazuje braki, tym ważniejsze jest więc możliwie pełne zrozumienie zachowanych dokumentów. Niestety, istnieją też dokumenty zawierające dane, skróty i pieczęcie/stemple, których do dziś nie potrafili rozszyfrować nawet długoletni pracownicy ITS, ani eksperci z miejsc pamięci i archiwów. e-Guide będzie aktualizowany wraz z pojawianiem się nowych faktów i odkryć. Dlatego właśnie, jeśli zauważycie Państwo brak opisu jakiegoś dokumentu lub będziecie mieli inne uwagi,to  prosimy o kontakt na eguide@arolsen-archives.org . Państwa wiedza może się przyczynić do dalszego rozwoju i ulepszenia naszego interaktywnego przewodnika e-Guide.

Niestety, nie było możliwe przełożenie każdego niemieckiego terminu z tych dokumentów na język polski i do polskiej wersji e-Guide. Mimo to objaśnienia do dokumentów są przydatne, ponieważ dają ogólny zarys tego, jakie informacje zawarte były na tych kartach. Niemieckojęzyczne dokumenty z Arolsen Archives, które przedstawiają kontekst, w jakim powstała dana karta, są wyjaśnione również po polsku.

 

WskazówkaPrzekierujemy Cię na stronę główną, na której widoczne są dokumenty, dla których istnieją opisy dokumentów w wybranym przez Ciebie języku. Interesują Cię wszystkie dokumenty opisane w e-przewodniku? W takim razie prosimy skorzystać z pełnej wersji angielskiej lub niemieckiej.